Publicerad: 2 april 2019

Nyköping halverar byggkostnader med SKL-avtal

Nyköping är en av de första kommunerna att köpa in bostäder genom SKL:s upphandlade ramavtal för bostadshus. Ramavtalet innebär flera fördelar för Nyköping, förklarar Mikael Karlsson, fastighetschef på kommunen.

Vad var det som fick Nyköping att köpa bostäder på det här ramavtalet?
– För det första var det den korta leveranstiden, sex till åtta månader. Och sen var det en ekonomisk fråga, bostäderna är billiga att producera.

Vad kommer att byggas?
– Vi kommer att bygga två huskroppar med tio lägenheter i varje.

Vilka kommer att bo i lägenheterna?
– En viss procent av lägenheterna kommer att överlåtas till Nyköpingshem som är allmännyttan i Nyköping. Övriga lägenheter kommer vi att överlämna till omsorgsboende, där vi har träningsboende, utslussning och migration, bland annat.

Mikael Karlsson, Nyköpings kommun

Mikael Karlsson.

Vad blir hyran?
– Hyran kommer att bli 1 300 kronor per kvadratmeter och år. Det beror på att vi har sökt statliga bidrag, och då är detta maxhyran.

Hur tycker du att inköpsprocessen har varit?
– En sådan här process är alltid ny, det är många frågor i början. Men vi har fått bra stöd från SKL och har kunnat bolla våra frågor. Så jag tycker att det har fungerat bra.

Nyköping ska också göra en förnyad konkurrensutsättning på det här avtalet. Berätta lite om det.
– Vi vill få in gruppboenden i den bebyggelse som vi ska göra, så att det blir en bra variation av boenden i området. Vi utgår från lägenheterna som de är, sen formar vi om dem lite för att göra dem mer tillgängliga och så gör vi om en lägenhet till ett personalutrymme. Men vi har fortfarande samma utformning på huset.

Kan du jämföra kostnaderna för de här husen med vad det vanligtvis kostar att bygga i Nyköping?
– Det här bostäderna kostar cirka 16 000–18 000 per kvadratmeter i produktion. I produktionen på den privata marknaden ligger kostnaden på omkring 25 000–30 000 kronor per kvadratmeter. Så det är nästan halva priset.

"Ett flexibelt avtal med hus som kan anpassas efter egen smak"

Intervju med Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert på SKL, Youtube

Bilder från byggarbetsplatsen i Nyköping

Bläddra mellan bilderna genom att använda pilarna som syns när du håller musen ovanför bilden.

Fakta

Monteringen av de första SKL-husen i Nyköping påbörjades i november. Kommunen bedömer att inflyttning kan ske i februari. Bostäderna har köpts in på ramavtalet för lägre hus. I upphandlingen finns också ramavtal för högre hus. SKL har genomfört upphandlingen av bostadshus med hjälp av SKL Kommentus Inköpscentral, SKI.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!