Publicerad: 11 juni 2020

Nya Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet

SKR presenterar nu för tredje gången Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet. En nyhet för året är möjligheten att få en kommunrapport för den egna kommunen.

Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet

De Öppna jämförelserna, som avser åren 2018-2019, presenteras i år i form av en webbrapport. Jämförelserna visar att kommunerna fortsatt har en god planberedskap i form av planlagda, outnyttjade byggrätter för bostäder. Planläggningsaktiviteten avseende bostäder har också varit fortsatt hög under de undersökta åren, även om tidsåtgången ökat något. Samtidigt har marknadens förmåga att omsätta planberedskapen till färdiga bostäder minskat, sett till antalet beviljade bygglov. Aktiviteten när det gäller bygglov för bostäder är också fortfarande ojämnt fördelad över landet, trots ett stort underskott på bostadsmarknaden i många kommuner.

Kommunrapport visar den enskilda kommunens uppgifter

En nyhet för i år är också att det går att ladda hem en kommunrapport för varje kommun. Där visas delar av resultaten ur de Öppna jämförelserna, och några andra intressanta siffror, där den enskilda kommunen kan ses i jämförelse med aktuell kommungrupp. Rapporterna kan användas som ett underlag i det fortsatta analysarbetet av den egna verksamheten.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Expert planering och byggande
  • Emilie Gullberg
    Expert samhällsplanering och klimatanpassning

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!