Publicerad: 3 april 2017

Nominerade till Årets Stadskärna 2017

Årets startfält består av tre starka kandidater: Kalmar, Tibro och Västervik. Alla tre städerna har långsiktiga strategier hur de vill uppfylla sina olika visioner för att bli en ledande stadskärna där människor trivs, känner sig trygga och välkomna.

Graden av samverkan mellan den offentliga och privata sektorn är direkt avgörande för stadens och stadskärnans attraktionskraft och tillväxtpotential.

– För att arbeta med hållbar stadsutveckling krävs både helhetssyn och helhetsgrepp samt en
gemensam målbild. Det behövs gränsöverskridande tankesätt, genomtänkta strategier och väl förankrade handlingsplaner. Dessa frågor har vi arbetat med sedan1993, berättar Lena Lindström, styrelseordförande, Svenska Stadskärnor. Då handlade det mest om att bemöta externhandelns expansion. Idag står vi inför mer komplexa utmaningar. Spetskompetens, forskning, utbildning samt erfarenhetsutbyte både regionalt, nationellt och internationellt blir allt viktigare för städers och orters överlevnad och utveckling.

Årets tre kandidater är väl införstådda med detta. Deras arbete visar på stark framtidstro,
målmedvetenhet och förbättringar. Juryn har besökt städerna, nu ska de utvärdera sitt studiebesök samt granska städernas ansökningshandlingar. Den 17 maj vet vi vilken stad som bäst uppfyller kriterierna för Årets Stadskärna 2017. Tillkännagivandet sker i samband med Årskonferensen den 17-18 maj i Varberg.

Fakta

För 23:e året i rad utser Svenska Stadskärnor Årets Stadskärna. Utmärkelsen går till den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!