Publicerad: 20 september 2016

Nationell upphandling av bostäder går in i ny fas

SKL:s nationella upphandling av bra och prispressade permanenta bostadshus väcker fortsatt stort intresse och går nu in i en ny fas. Det är dags för leverantörer att lämna anbud.

Det är brist på bostäder i de flesta kommuner i dag. SKL vill därför göra det enklare för kommunerna att få fram bostäder för olika behov av god kvalitet snabbt och till pressade kostnader.

Det är vad upphandlingen, som genomförs med hjälp av SKL Kommentus Inköpscentral (SKI), handlar om. Såväl kommuner som kommunala bolag ska enkelt kunna använda ett upphandlat ramavtal för att beställa bostäder som företag åtagit sig att leverera.

Leverantörer ska lämna anbud senast 17 november

Tidigare i år genomfördes en enkät som visade att intresset för upphandlingen är stort bland kommunerna (se länk nedan). Det stora intresset håller också i sig, även bland leverantörerna på marknaden.

Nyligen avslutades en dialog mellan SKI och utvalda leverantörer. Nu ska leverantörerna lämna anbud. SKI har skickat ut ett förfrågningsunderlag, där det framgår vilka krav och utvärderingskriterier som behöver uppfyllas för att bli leverantör i upphandlingen. Anbud ska lämna in senast den 17 november.

Upphandlingen tar tillvara kommunernas behov

Upphandlingen ska göra största möjliga nytta för kommunerna. Kraven och utvärderingskriterierna som satts upp för leverantörerna baseras därför på de behov som kommuner och kommunala bolag har fört fram till SKL och SKI. Det handlar bland annat om bostädernas storlek, hållbarhetsfaktorer, utformning och tekniken de byggs med.

SKI har även utsett en särskild grupp som ska bedöma de anbud som kommer in i upphandlingen. Gruppen består av personer med kompetens som beställare och djup kunskap om bland annat arkitektur, stadsplanering och förvaltning av fastigheter.

Bostäder ska kunna börja beställas i början av 2017

Målet är att kommuner och kommunala bolag ska kunna börja beställa de upphandlade bostäderna från och med första kvartalet 2017.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!