Publicerad: 12 februari 2020

Enklare att bygga förskolor med upphandlat ramavtal

SKR och SKL Kommentus Inköpscentral har upphandlat ett ramavtal som låter kommuner beställa förskolebyggnader med hög kvalitet till låga kostnader. Elva företag har tilldelats ramavtalet.

Det upphandlade ramavtalet erbjuder kommuner nyckelfärdiga och permanenta byggnader som kan anpassas till lokala behov. Kommuner besparas mycket tid och resurser av att byggnaderna redan projekterats. Byggnaderna bedöms ha en lägre kostnad än unikt projekterade förskolor och kostar från cirka 18 000 kronor per kvadratmeter bruttoarea.

Bilder på förskolebyggnader som upphandlats

Barnens och verksamheternas behov i fokus

Upphandlingen av ramavtalet har genomförts med barnens och förskoleverksamheternas behov i fokus. Den har utförts i dialog med representanter för förskolor, lokalförvaltare, tekniska konsulter och potentiella leverantörer och beställare. Kommuner med olika förutsättningar har varit representerade. Även en grupp med barn har fått komma med önskemål. Dialogerna har varit värdefulla för att säkerställa att förskolorna som levereras i upphandlingen lever upp till höga pedagogiska krav och ger en trygg miljö för barnen.

Möjlighet till överprövning

En avtalsspärr som innebär att leverantörer kan ansöka om överprövning gäller till och med den 17 februari. Om ingen överprövning sker tecknas avtal i början av mars. SKR och Inköpscentralen återkommer med ytterligare information om de upphandlade förskolebyggnaderna och med stödmaterial för kommunernas inköp.

Leverantörerna som tilldelas ramavtalet

Leverantörerna presenteras här i bokstavsordning:

• Brixly

• Erlandsson

• Flexator

• Friendly Building

• JSB

• Moelven

• NCC

• Peab

• Serneke

• SjötorpsHus

• Skanska

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Peter Haglund
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!