Publicerad: 30 april 2020

Vattenskydd

SKR stödjer kommunerna i deras vattenskyddsarbete. Förbundet har bland annat tagit fram en publikation med ett sexpunktsprogram över de viktigaste åtgärderna i vattenskyddet. Publikationen riktar sig främst till kommunpolitiker och andra beslutsfattare.

Skydda vattnet - strategiskt vattenskydd i kommunerna

Skriften publicerades 2013, men är fortfarande relevant. De sex viktigaste åtgärderna är:

 1. Strategisk vattenplanering
 2. Mellankommunal samverkan
 3. Tillräckligt skydd för dricksvattentäkterna
 4. Uppföljning av vattenskyddet
 5. Tillräckliga barriärer i vattenverken
 6. Krisberedskap

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Michael Öhlund
  Handläggare
 • Maja Högvik
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!