Publicerad: 3 december 2019

Vattenbrist

Grundvattennivåerna sjunker på många håll i landet och under sommaren ökar risken för vattenbrist. SKR samlar här råd till kommuner om hur de kan förebygga vattenbrist på kort och lång sikt.

Förebyggande åtgärder för att förhindra vattenbrist

Vattenförsörjningsplaner

Kommunala vattenförsörjningsplaner och VA-planer är redskap för kommuner att långsiktigt planera sin försörjning av vatten och avlopp. Länsstyrelserna tar i sin tur fram regionala vattenförsörjningsplaner som innehåller underlag till kommunerna.

Kommunala och regionala vattenförsörjningsplaner

Förberedelser, inför kris vid vattenbrist

Kommuner måste förbereda sig på kriser i sin försörjning av vatten. Det handlar bland annat om att göra en risk- och sårbarhetsanalys, RSA, och att överväga prioriteringar vid vattenbrist.

Information om RSA:s, prioriteringar och nödvatten

Vattendomar

Kommuner behöver, i god tid innan sommarperioder, se över hur mycket vatten man har tillstånd att ta ut från sina vattentäkter. Tillstånden kallas vattendomar.

All större vattentäkter ska ha vattendomar

Bevakning av grundvattennivåer

SGU och SMHI har utvecklat tjänsten Risk för vattenbrist. Kommuner kan använda tjänsten för att få en nulägesbild av sina grundvattennivåer och en bedömning av utvecklingen de närmsta månaderna.

Risk för vattenbrist, SMHI

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!