Publicerad: 11 maj 2020

Webbmöten om tillsyn och taxor

SKR anordnar våren 2020 Tillsyn och taxor, en webbaserad arena för anställda på kommunala miljökontor att diskutera aktuella frågor.

Webbmöte 10 juni: Strandskydd – pågående utredning och tillsyn

På Tillsyn och taxor den 10 juni kommer vi att fokusera på strandskydd. SKR:s förbundsjurist Johan Larsson berättar om den pågående strandskyddsutredningen, om vilka förslag som diskuteras samt om SKR:s ståndpunkter. Vi kommer också att fördjupa oss i hur tillsynen av strandskydd finansieras. Hur ser processen ut och vilka delar går att finansiera?

Tid: 10 juni, 09.00-10.00

Länk till webbmötet

Se webbmöte med fokus på coronaviruset i efterhand

Den 26 mars anordnade SKR ett extrainsatt webbmöte med anledning av coronaviruset. SKR, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket informerade om hur kommunala miljökontor bör bedriva tillsyn och kontroll under rådande omständigheter.

Information om Tillsyn och taxor

Varje möte innehåller en kortare presentation om en aktuell fråga, till exempel en remiss eller en lagändring. På webbmötena kan du diskutera frågor med andra deltagare och även ställa frågor till SKR:s experter om taxorna inom miljöbalken och livsmedelslagstiftningens område.

Webbmötena anordnas en gång i månaden och pågår i en timme. Det går inte att ta del av webbmötena i efterhand. Det krävs ingen föranmälan för att delta och deltagandet är kostnadsfritt.

Prenumerera på utskick om nya webbmöten

Det säkraste sättet att få veta när SKR planerar nya webbmöten är att prenumerera på ny information på skr.se gällande taxor på miljöområdet. Det gör du på följande sätt:

  • Klicka på länken "Prenumera på webbinnehåll" här nedanför.

Prenumerera på webbinnehåll

  • Klicka därefter i rutan för "Taxa, miljö" en bit ner på sidan.
  • Fyll i din e-post-adress och klicka på "Prenumerera".
  • Klart! När det planeras ett nytt webbmöte får du ett mejl om det.

Teknisk information

Webbmötena genomförs med verktyget Zoom, som fungerar direkt i webbläsaren eller genom Zooms app.

Säkerställ på förhand att du har möjlighet att spela upp ljud via en källa som normalt fungerar, SVT Play eller Spotify eller liknande.

Informationsansvarig

  • Maja Högvik
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!