Publicerad: 21 september 2020

Webbmöten om tillsyn och taxor

SKR anordnar våren 2020 Tillsyn och taxor, en webbaserad arena för anställda på kommunala miljökontor att diskutera aktuella frågor.

Trängselkontroller – erfarenheter och lärdomar

Tid: 22 september, kl.13.00–14.00

På Tillsyn och taxor den 22 september berättar Kristine Fornander, tf livsmedelschef i Stockholms stad, och Angelica Winter, livsmedelschef i Göteborgs Stad, om sina erfarenheter av trängselkontrollerna. Vilka utmaningar har de stött på i sitt arbete och hur har de löst olika svårigheter? David Engstrand från Länsstyrelsen i Stockholm berättar därefter om deras arbete och upplevelser av sommaren samt svarar på frågor. 

Trängselkontroller – erfarenheter och lärdomar, mötet genomförs i Zoom

Information om Tillsyn och taxor

Varje möte innehåller en kortare presentation om en aktuell fråga, till exempel en remiss eller en lagändring. På webbmötena kan du diskutera frågor med andra deltagare och även ställa frågor till SKR:s experter om taxorna inom miljöbalken och livsmedelslagstiftningens område.

Webbmötena anordnas en gång i månaden och pågår i en timme. Det går inte att ta del av webbmötena i efterhand. Det krävs ingen föranmälan för att delta och deltagandet är kostnadsfritt.

Prenumerera på utskick om nya webbmöten

Det säkraste sättet att få veta när SKR planerar nya webbmöten är att prenumerera på ny information på skr.se gällande taxor på miljöområdet. Det gör du på följande sätt:

Prenumerera på webbinnehåll

  • Klicka därefter i rutan för "Taxa, miljö" en bit ner på sidan.
  • Fyll i din e-post-adress och klicka på "Prenumerera".
  • Klart! När det planeras ett nytt webbmöte får du ett mejl om det.

Teknisk information

Webbmötena genomförs med verktyget Zoom, som fungerar direkt i webbläsaren eller genom Zooms app.

Säkerställ på förhand att du har möjlighet att spela upp ljud via en källa som normalt fungerar, SVT Play eller Spotify eller liknande.

Informationsansvarig

  • Maja Högvik
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!