Publicerad: 21 maj 2019

Fråga och svar

6. Nämnden beslutar om behovsutredningen

Sker i juni år 1.

Nämnden tar beslut om att godkänna behovsutredningen, med eventuella justerade prioriteringar och resursbehov. Detta innebär att nämnden godkänner planeringsmatrisen och resursbehoven, vilket gör att resurser säkras för tillsynen.

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!