Publicerad: 21 maj 2019

Fråga och svar

5. Om nödvändigt, börja ändra schabloner

Sker i slutet av år 2.

Om någon schablon visar sig ligga helt fel kan man vid årets slut, i samband med uppföljningen av tillsynsplanen, ändra schablonen för viss bransch. Uppföljning av schablonerna kan påbörjas i slutet av år 2, då kontoret har fått större erfarenhet av schablonerna.

Övning 2a om finansiering av tillsynen

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!