Publicerad: 2 december 2019

Fråga och svar

3. Förbättra rutiner

Senast klart innan årsskiftet år 2.

Det är viktigt att ta beslut för utfört arbete och att ha system för tidsredovisning av tillsynsarbetet. Nya rutiner behöver vara integrerade med tillsynen.

Den behovsstyrda taxemodellen använder efterskottsbetalning i högre utsträckning än tidigare taxemodeller från SKR. Se över att debiteringsrutiner fungerar för både årsavgifter (debiteras i förskott) och timavgifter (debiteras i efterskott)

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!