Publicerad: 2 december 2019

Fråga och svar

3. Förbättra rutiner

Senast klart innan årsskiftet år 2.

Det är viktigt att ta beslut för utfört arbete och att ha system för tidsredovisning av tillsynsarbetet. Nya rutiner behöver vara integrerade med tillsynen.

Den behovsstyrda taxemodellen använder efterskottsbetalning i högre utsträckning än tidigare taxemodeller från SKR. Se över att debiteringsrutiner fungerar för både årsavgifter (debiteras i förskott) och timavgifter (debiteras i efterskott)

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!