Publicerad: 21 maj 2019

Fråga och svar

2. Uppföljning av tillsynsplanen för år 1

Sker i september-december år 2.

Kontoret (chefen) gör först en uppföljning av tillsynsplanen för år 1. Vad är uträttat? Stämmer det med vår planering för treårsperioden?

Chefen följer även upp ekonomin. Om planerad tillsyn (inkomster) är större än utförd tillsyn (prestation) har vi en tillsynsskuld. Om avgiftsfinansieringen är för låg, har vi budgetunderskott.

Det är viktigt att ha infört rutiner i kommunen för hur processerna med tillsynsskuld och budgetunderskott ska hanteras, innan de uppstår. Nämnden fattar beslut om det behöver vidtas några åtgärder med anledning av uppföljningen.

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!