Publicerad: 2 december 2019

Fråga och svar

4. Rapportera ändringar av schabloner till SKR

Sker senast 31 maj år 3, och sedan 31 maj varje år.

Den behovsstyrda taxemodellen är vår gemensamma taxa. Den blir jämförbar om vi använder den på samma sätt, och den behöver självklart vara rättvisande. Kommunerna har erfarenheten av hur stort tillsynsbehovet är för olika branscher, och kan behöva justera underlaget med tiden. SKR kan inte veta vilka ändringar kommunerna gör i underlaget, så det behöver vi få veta från er.

Om till exempel statens schabloner är missvisande och tillräckligt många kommuner påpekar detta för SKR kan SKR visa fakta för staten och försöka få dem att justera tillsynsbehovet.

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!