Publicerad: 21 maj 2019

Fråga och svar

3. Ge förslag på uppdaterad delegationsordning och taxebilaga 1

Sker i april år 3.

Tjänstemän uppdaterar årligen delegationsordningen i april. Vad är nytt inom myndighetsområdets lagstiftning? Vad är förändrat?

De nya uppdragen måste skrivas in i taxebilaga 1 för att avgift ska kunna tas ut för det, från och med nästa år. Förslag på delegationsordning och taxebilaga 1 ges till chefen. Om ingen ny lagstiftning har tillkommit inom myndighetsområdet behöver delegationsordningen och taxebilaga 1 inte ändras.

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!