Publicerad: 21 maj 2019

Fråga och svar

3. Ge förslag på uppdaterad delegationsordning och taxebilaga 1

Sker i april år 3.

Tjänstemän uppdaterar årligen delegationsordningen i april. Vad är nytt inom myndighetsområdets lagstiftning? Vad är förändrat?

De nya uppdragen måste skrivas in i taxebilaga 1 för att avgift ska kunna tas ut för det, från och med nästa år. Förslag på delegationsordning och taxebilaga 1 ges till chefen. Om ingen ny lagstiftning har tillkommit inom myndighetsområdet behöver delegationsordningen och taxebilaga 1 inte ändras.

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!