Publicerad: 26 oktober 2020

Taxebilaga 1

Taxebilaga 1 gäller avgifter för prövning och anmälan samt viss tillsyn.

Taxebilaga 1 - Avgifter för prövning och anmälan samt viss tillsyn (Excel, nytt fönster)

 1. Bilagan följer strukturen i förordningen om avgifter för prövning och tillsyn (FAPT) när det gäller rubriknamn och ordningen på kapitlen i miljöbalken. Tillägg av rubriker har gjorts för områden där kommunen har tillsyns-/prövningsansvar men inte staten.
 2. Lagrum anges, uppdaterat till 2018 års lagstiftning.
 3. Avgiftsnivåer har skapats. Detta är ett nytt begrepp i taxebilaga 1. Det finns fyra avgiftsnivåer, som representerar olika komplexitet i olika ärendetyper och tidsåtgång . I excelfilen för taxebilaga 1 anger kommunen sin genomsnittliga tidsåtgång för de fyra avgiftsnivåerna, baserat på egen erfarenhet. Förklaring till avgiftsnivåerna finns i handledningen.
 4. I excelfilen för taxebilaga 1 väljer kommunen om avgiften för olika typer av ärenden ska ha avgiftsnivå, fast avgift eller timavgift.
 5. Avgiftsnivåerna möjliggör jämförelser av processer mellan kommunerna.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Tove Göthner-Tideman
  Handläggare
 • Michael Öhlund
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!