Publicerad: 26 oktober 2020

Fråga och svar

5. Kontrollera taxebestämmelserna

Sker i maj-juni år 1.

Handläggare ser över SKR:s taxebestämmelser och justerar så att paragraferna stämmer i kommunen. Exempel på detta är aktuell handläggningsavgift per timme, och om indexuppräkning ska användas.

Taxebestämmelser

Taxebestämmelser, (PDF, nytt fönster)Ett underlag som förenklar arbetet, men som måste anpassas till den aktuella kommunen och dess förutstättningar innan antagande.

Ändringar i taxebestämmelserna

2020-10-16: PKV har uppdaterats i enlighet med uppdatering 2020.

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!