Publicerad: 12 november 2020

Fråga och svar

4. Se över handläggningskostnaden per timme

Sker i maj-juni år 1.

Det är kommunen som beslutar om sina taxor, och över sitt sätt att beräkna handläggningskostnaden per timme. SKR tillhandahåller underlaget, och kommunen beslutar sedan om man vill använda det.

Använd SKR:s excelmall och handledning om hur man räknar ut handläggningskostnad per timme. Det är viktigt att ta med alla kostnader.

Beräkna handläggningskostnad per timme, handledning (PDF, nytt fönster)

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme, MB PBL, april 2015 (Excel, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!