Publicerad: 27 november 2019

Behovsstyrd taxa

Här beskrivs det hur arbetet med den behovsstyrda taxan kan se ut under de tre första åren, med störst fokus på år 1 och 2 för de som vill komma igång med behovsstyrd taxa.

Tre år och tre processer i behovsstyrd taxa

I SKR:s behovsstyrda taxemodell sker arbetet med taxan i års-visa cykler, så kallade årshjul. SKR har delat in taxearbetet i tre årshjul, så att processerna över tre år följer lagstiftarens intentioner om behovsutredningar och tillsynsplanering. Kommunerna bestämmer själva hur deras taxa ska vara konstruerad, men vi hoppas att SKR:s taxemodell kan vara ett stöd till de kommuner som vill använda den.

Första året arbetar ni med förståelse och förankring av taxemodellen. Andra året arbetar ni med uppföljning hur det gått och det tredje året med revidering av taxan. Sedan börjar man om med processerna för år 1, i justerad omfattning.

Förankringsprocessen, år 1

Uppföljningsprocessen, år 2

Revideringsprocessen, år 3

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot