Publicerad: 28 november 2019

Torvtäkter i taxebilaga 2

Hej!

Jag har två frågor som handlar om torvtäkter och ert förslag på ny taxebilaga 2.

 1. Varför är inte formuleringarna i bilagan gällande koderna 10.10 och 10.20 uppdaterade efter miljöprövningsförordningens formuleringar? Bilagan borde ju i likhet med förordningen ändras nu när lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter har upphört att gälla.
 2. Och när det gäller 10.20 innebär förslagets underklasser att ingen träffar torvtäkterna som (åtminstone när det gäller våra torvtäkter) har tillståndsgiven volym eller areal och inte mängd i ton. Följden blir att ingen av underklasserna passar torvtäkterna.

Hälsningar Kristian Nordström, Miljöskyddsinspektör Vänersborgs kommun.

Svar från SKR

Tack för din skarpa iakttagelse!

Det stämmer att ett fel smugit sig in bilaga 2 från 19 maj, både i den kommenterade och den okommenterade versionen.

Det stämmer att verksamhetskoderna 10.10 p.1, 10.20 p. 1 och 10.40 p.1 inte ska vara med, då texten om bearbetningskoncession har utgått ur MPF. Felet beror på att vi inte uppmärksammat förändringen vid tidigare ändring av MPF i och med att skrivningen låg kvar i vår äldre version av taxebilaga 2. Vi kommer att ändra det i bilagan vid tillfälle.

Vad gäller din fråga om torvtillstånd som har arealbaserat tillstånd hoppas jag du kan få svar av er tillsynsvägledande länsstyrelse om hur objektet bör klassas.

Följdfråga:

Nja, länsstyrelsen lär bara svara att torvtäkter under 150 ha (kod 10.11) klassificeras som B 10.20 (dvs att verksamheten INTE är klassificerad som 10.10) enligt miljöprövningsförordningen. De lägger sig ju inte i hur vi formulerar vår taxa. Då torv är en jordart skulle det vara lätt om tillståndsmängden är angiven i ton, men i fallet med våra två torvtäkter så är tillståndet satt som volym (m3) per år, respektive totalt brytbar yta (ha). Därför stämmer inte dessa verksamheter med någon av underklasserna till 10.20 i SKR:s förslag, som ju endast anger ton. Jag antar att det är många kommuner med tillsyn på torvtäkter som kommer att påverkas.

Svar från SKR:

Det stämmer att torv oftast räknas i kubikmeter eller hektar. Använd förslagsvis en omvandlingstabell från ton till kubikmeter torv för att se vilken underkod av B 10.20 som kommer närmast era tillsynsobjekt. Ni kan behöva justera taxan vid nästa uppdatering, till att omfatta motsvarande skrivning för torvtäkterna.

Här finns Miljösamverkan sveriges vägledning om torvtillsyn, med ett resonemang om förhållandet mellan hektar och ton:

Vägledning om torvtillsyn (PDF, nytt fönster)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKR!
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!