Publicerad: 19 december 2017

Beräkning av timkostnad

Om jag har fattat det rätt så fördelas i mallarna för beräkning av timkostnad för en handläggare, myndighetens samtliga kostnader med tiden för direkt kontroll (debiterbar tid). Innebär inte det att även icke debiterbar tid såsom information, remisser och obefogade klagomål, kommer att täckas av intäkterna?

Svar från SKR

Det får förstås som att du undrar över vilken tid som får räknas med i tiden för handläggning inom ett visst sakområde. Det är viktigt att hålla isär vad som är handläggningstid och vad som är kostnader, för att räkna ut handläggningskostnaden per timme.

Vårt utvecklingsarbete har de senaste åren riktat in sig på att förenkla våra olika beräkningsunderlag. Även begreppen har ändrats och förenklats. Kostnaderna räknas ut på genomsnittlig handläggarnivå och handläggningstiden räknas fram som en schablon, se vår mall från 2015: 

Taxa, miljöbalken

En handläggare kostar lika mycket per timme oavsett vilket arbete som utförs. Eftersom handläggningstiden är schabloniserad kan viss handläggningstid av remisser eller obefogade klagomål återfinnas där, men har inte så stor betydelse i uträkningen av handläggningskostnaden per timme, eftersom en handläggare kostar lika mycket (kr/h) oavsett vad den gör. Det som skiljer sig åt är vem som betalar, arbetet kan vara antingen avgiftsfinansierat eller skattefinansierat. Detta är viktigt att förstå.

Viss information, remisser och obefogade klagomål ska skattefinansieras. Det underlättar debiteringen om kommunen har en rutin som fastställer hur klagomål ska bedömas vara obefogade eller inte.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKR!
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!