Publicerad: 27 november 2019

Prisindex, hur räkna upp taxan

För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling kan en årlig indexuppräkning göras. Här beskriver vi hur du gör.

Observera att indexuppräkning enbart kan göras utan nytt beslut i kommunfullmäktige om beslutet om respektive taxa stödjer sådan indexuppräkning. Notera också att ni behöver se över taxebestämmelserna i respektive taxa, så att rätt index anges i taxan om ni byter index.

Prisindex för kommunal verksamhet

SKR tillhandahåller ett index som går att använda till uppräkning av taxan, Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindexet är avsett att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Det är detta prisindex som används i SKR:s egna beräkningar och beskrivningar av sektorns kostnadsutveckling.

Frågor och svar om PKV

Undrar du hur PKV ska användas? Frågor och svar om PKV hittar du under vår sida Ställ en fråga.

Frågor och svar om PKV

Hämta prisindex

PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. Indexet finns att ta del av via länken:

Prisindex, ekonomi

SKR rekommenderar att det index som ska användas är eftersläpande för att åstadkomma bättre exakthet. Om kommunen under hösten 2017 vill göra en indexuppräkning som ska gälla under 2018, ska därför indexvärdet för 2016 användas.

Delegation av uppräkning med PKV

SKR har tagit fram följande formulering för delegation av uppräkning med PKV. Vi använder begreppet timavgift i vår taxa när det gäller handläggningskostnad per timme. Vissa använder ”timtaxa” eller andra begrepp. Du får se över vilket uttryck ni använder så att det blir konsekvent. SKR planerar att se över formuleringen i paragrafen om index under första halvåret 2018.

X nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad.

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 20ZZ (kommunfullmäktiges beslutsår).

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare
  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!