Publicerad: 17 april 2020

Livsmedel

Här har vi samlat material som berör taxa för kommunal livsmedelskontroll. Materialet är ett stöd för de förvaltningar som ansvarar för livsmedelskontrollen.

Underlagen har anpassats till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som trädde i kraft 14 december 2019. Underlagen måste anpassas till den aktuella kommunens förutsättningar innan de antas.

Taxebestämmelser

Taxebestämmelser antas av kommunfullmäktige och ligger till grund för enskilda beslut om avgifter i enlighet med livsmedelslagstiftningen.

Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen (PDF, nytt fönster)

Svar på vanliga frågor om taxabestämmelserna

Frågor om en eller två olika avgifter enligt 5 §

Kommuner som idag har två olika avgifter (en för offentlig kontroll och en för det som idag kallas för extra offentlig kontroll) behöver ange båda avgifterna i taxebestämmelserna.

Justera skrivningen i 5 § till exempelvis följande:

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften X kronor per timme kontrolltid för årlig offentligt kontroll och X kronor per timme kontrolltid för uppföljande kontroll och utredning av klagomål.

Det är viktigt att ange det nya begreppet ”uppföljande kontroll och utredning av klagomål” och inte begreppet ”extra offentlig kontroll”.

Frågor om årlig kontrollavgift enligt § 9

I 9 § står det bl.a. att vid kontroll under det kalenderår som registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott. Är detta nytt i underlaget?

Ja, det är en nyhet jämfört med underlaget från 2013, men har tillämpats av många kommuner. Fast årlig avgift tas ut för anläggningar som är registrerade vid årets början. För verksamheter som tillkommer under året föreslår vi tillämpning av fakturering i efterskott (timavgift). Anledningen är att det är svårt att sätta schablon på nya verksamheter, särskilt när verksamheter anmäler sig sent på året. Förut tillämpade kommuner istället höjning och sänkning av den fasta avgiften. Det går bra att även fortsättningsvis tillämpa fast avgift.

Delegationsordning

Delegationsordningen antas av nämnden och anger när beslutanderätten har delegerats i olika typer av ärenden.

Underlag för delegationsordning inom livsmedelsområdet (PDF, nytt fönster)

Beräkningsmall

Underlag för att beräkna handläggningskostnaden per timme inom livsmedelskontrollen.

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme, april 2015 (PDF, nytt fönster)

Beräkning av handläggningskostnad per timme livsmedelskontroll, april 2015 (Excel, nytt fönster)

Ni som känner er mer bekväma med att använda SKR:s äldre excelmallar för att räkna ut handläggningskostnad per timme (timavgift) kan göra det. Dessa underlag hittar du på sidan Äldre underlag. Tänk på att oavsett vilken mall ni använder så ska den anpassas till era lokala förutsättningar.

Äldre underlag

Framtida justeringar i underlaget

Proposition om kompletterande bestämmelser till EU:s nya kontrollförordning (däribland livsmedelslagen) avses behandlas av riksdagen efter sommaren. När den är beslutad kommer SKR utarbeta ett nytt underlag.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare
  • Maja Högvik
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!