Publicerad: 12 februari 2020

Förändringar av underlag, taxor

Sidan innehåller SKR:s förslag till ändringar av underlag till taxor. Det kan till exempel vara förslag på förändrade paragrafer.

Uppdaterad bilaga 2 i SKR:s taxeunderlag

Här hittar du SKR:s uppdaterade underlag, utifrån senaste revideringarna i miljöprövningsförordningen. SKR:s underlag och rekommendationer gäller under förutsättning att kommunen använder SKR:s taxeunderlag inom miljöbalkens område.

SKR:s uppdaterade bilaga 2, 2017-05-19 (word, nytt fönster)

För information om gjorda förändringar finns en kommenterad version av bilaga 2 som är gjord av SKR och Göteborgs stad. Den kommenterade versionen är endast avsedd att vara ett stöd i kommunens arbete.

Kommenterad arbetsversion av bilaga 2, 2017-05-19 (word, nytt fönster)

Viktiga förändringar

Här framgår de viktigaste förändringarna i miljöprövningsförordningen och bilaga 2, enligt SKR:s tolkning.

Viktiga förändringar i bilaga 2, 2017-05-19 (PDF, nytt fönster)

Så här gör du

Med anledning av förändringarna behöver kommunen göra ett antal saker.

Uppdatera bilaga 2 så här (PDF, nytt fönster)

Tillsynen under 2017 (PDF, nytt fönster)

Cirkulär 17:10 (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare
  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!