Publicerad: 8 oktober 2020

Nyhet

Undantag från begränsningen om maximalt 50 deltagare vid vissa arrangemang

Sedan den 8 oktober gäller inte begränsningen på 50 deltagare för allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som äger rum på sådana serveringsställen som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Ett undantag från begränsningen om att maximalt 50 deltagare får närvara vid arrangemang på den typ av serveringsställen som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder (2020:526) börjar gälla i dag, den 8 oktober. Det innebär att det går att genomföra arrangemang med fler än 50 deltagare på sådana ställen, exempelvis restauranger och caféer.

Arrangemang som tidigare omfattades av förbudsförordningens begränsning i deltagarantal – allmänna sammankomster och offentliga tillställningar – till exempel konserter och teaterföreställningar, kan således hållas på de serveringstillfällen som omfattas av lagen utan att förordningens begränsning om deltagarantal gäller.

Tillsyn av serveringsställen

Miljö- och hälsoskyddsnämndernas tillsyn är liksom tidigare inriktad på den som driver serveringsstället och hur bestämmelserna i trängseltillsynslagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter som meddelats med stöd av lagen följs.

I och med att deltagarbegränsningen inte längre gäller på serveringsställen kommer Polismyndigheten inte längre att ha tillsyn över antalet besökare på en konsert eller en danstillställning på ett serveringsställe. Det är den kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden som behöver bevaka att trängseltillsynslagen, och föreskrifter som är meddelade med stöd av lagen, följs.

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!