Publicerad: 22 april 2020

Nyhet

SKR svarar på remiss om individuell energimätning i flerbostadshus

SKR föreslår att de nya mer teknikneutrala byggreglerna används, att reglerna förenklas ytterligare samt att tillsynen läggs på Boverket.

Boverkets förslag att hantera Energieffektiviseringsdirektivets krav på individuell mätning och debitering (IMD) av värme, kyla och tappvarmvatten i flerbostadshus har varit på remiss till den 8 april.

SKR har flera invändningar:

  • Energiberäkningen borde göras enligt de nya mer teknikneutrala byggreglerna som nu är på EU-notifiering.
  • Kraven på IMD borde kunna förenklas ytterligare.
  • Tillsynsansvaret för kraven på befintligt bostadsbestånd bör inte ligga på byggnadsnämnden, utan på Boverket som redan har ansvaret för energideklarationerna.

SKR:s yttrande, Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader (PDF, nytt fönster)

Boverkets förslag till nya föreskrifter om individuell energimätning i flerbostadshus, Boverket

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!