Publicerad: 24 januari 2019

Nyhet

SKL prioriterar klimatet

SKL fortsätter under 2019 att stödja kommuner och regioner i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser och att anpassa samhällen till klimatförändringarna. Det är nu bestämt vilka insatser förbundet ska genomföra.

Det finns en stor vilja bland kommuner och regioner att bidra till minskad klimatpåverkan. De flesta har satt upp ambitiösa mål för minskade utsläpp av växthusgaser. Samtidigt pågår ett omfattande arbete med att anpassa samhällen och verksamheter så att de blir robusta och kan hantera det förändrade klimatet.

Hållbara upphandlingar ett fokus

När det gäller att stödja medlemmarnas arbete för minskad klimatpåverkan fokuserar SKL i år på miljö- och hållbarhetskrav i upphandlingar, energieffektivisering av byggnader och klimatsmarta persontransporter. Förbundet avser bland annat:

  • Ta fram och sprida underlag för hur kommuner och regioner kan ställa effektiva miljö- och hållbarhetskrav i upphandlingar. Arbetet genomförs i samarbete med Upphandlingsmyndigheten och kommuner och regioner.
  • Ta fram praktiskt stöd för hur kommuner kan följa upp energiåtgången i nya byggnader och sprida goda exempel.
  • Utarbeta en handledning för målstyrd trafikplanering och sprida goda exempel på hur kommuner genom sin trafikplanering ökar det klimatsmarta resandet.

Arbete för effektivare klimatanpassning

I frågan om klimatanpassning avser SKL att genomföra insatser till stöd för kommuner och regioner och samtidigt driva medlemmarnas intressen gentemot staten. Som exempel på aktiviteter avser SKL bland annat:

  • Arbeta för att Boverket och andra statliga myndigheter förser kommuner med bra underlag till stöd för klimatanpassningsarbetet.
  • Genomföra kunskapshöjande insatser, bland annat en konferens, för att ge kommuner och regioner fler verktyg i klimatanpassningsfrågor.
  • I samverkan med MSB ta fram ett nytt stöd för kommunernas krisberedskap.

Även i förbundets prioriterade EU-frågor prioriteras klimatet. SKL ska bland annat arbeta med vattenfrågor, cirkulär ekonomi och plastanvändning.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Emma Bonnevier

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!