Publicerad: 12 juni 2018

Ny version av formulär för att beräkna energiprestanda

En ny version av SKL:s verktyg för att följa upp beräknad energiprestanda under bygglovsprocessen har tagits fram efter att ursprungsförslaget diskuterats under en workshop den 2 maj.

SKL har med hjälp av Sveby tagit fram ett förslag till formulär för att följa upp beräknad energiprestanda under bygglovsprocessen, till stöd för både kommuner och byggherrar. Förslaget har varit på en informell remissrunda med en uppföljande workshop på SKL 2 maj, med tonvikt på synpunkter från entreprenörer och konsulter.

Planen för det fortsatta arbetet är att diskutera och testa formuläret i ett antal kommuner till hösten som del i ett Lågan-projekt om vägledning för ett anpassat och mer likartat arbetssätt i bygglovsprocessen.

Förslag under arbete: "Energihjälpen – formulär för granskning och verifiering av beräknad energiprestanda för byggnader" (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!