Publicerad: 27 augusti 2020

Nyhet

Remiss från Miljödepartementet om kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper

Synpunkter på remissen önskas från kommunerna och avfallsbolagen.

Remiss av promemoria Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper, Regeringskansliet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Avfall Sverige (AS) kommer i ett gemensamt yttrande att svara på den rubricerade remissen och tar så snart som möjligt emot synpunkter från kommunerna och avfallsbolagen i den här viktiga frågan. Vi är särskilt intresserade av inspel som handlar regeringens konsekvensanalys i relation till hur ni ser att de föreslagna förändringarna kommer att slå mot kommunen som renhållare.

Remissen skickades ut den 1 juli och remissynpunkter ska komma in till Miljödepartementet senast den 30 oktober.

SKR:s styrelse kommer att besluta i ärendet 18 september. En länk till remissvaret läggs då upp på den här sidan.

Informationsansvarig

  • Fredrik Bäck
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!