Publicerad: 6 februari 2020

Fundera, planera, agera – en dag om tillsynsplanering för miljökontor

Den 19 mars anordnar SKR en konferens om hur man planerar tillsyn inom miljöbalken och livsmedelslagstiftningens område. Du kan delta på konferensen på plats i Stockholm eller via webben.

Anmälan och program

Vad är en tillsynsplan? Vilka delar består en tillsynsplan av? Vilka krav ställs på myndigheten att planera sin verksamhet? Hur hänger tillsynsplanering ihop med behovsutredning och taxa?

Detta är en dag för dig som vill veta mer om tillsynsplanering och diskutera med andra vad som är svårigheter med att planera. SKR kommer bland annat berätta hur man kan använda SKR:s taxemodell ”Behovsstyrd taxa inom miljöbalken” i tillsynsplaneringen och vi kommer också få exempel från kommuner som ger en inblick i hur de tillsynsplanerar.

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!