Publicerad: 28 september 2020

Nyhet

Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen skulle upphöra vid årsskiftet. Nu har regeringen föreslagit att lagen fortsätter att gälla fram till den 1 juli 2021.

Ny lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen, nyhet 2020-07-01

Regeringen har den 18 september 2020 remitterat ett förslag om att förlänga lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som skulle upphöra vid årsskiftet, att gälla till utgången av juni 2021.

Promemoria om förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, Regeringen

Kammarkollegiet hanterar krav på ersättning

Sista dagen för kommunerna att begära ersättning för det arbete som utförts enligt den lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 1 juli–30 december är den 30 september 2020. Ersättningen rekvireras från Kammarkollegiet.

Statsbidrag till kommuner med anledning av Covid-19, Kammarkollegiet

Fakta

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att ge länets kommuner stöd, råd och vägledning. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen Stockholms län. Vägledningen presenterades 30 juni.

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning, Länsstyrelsen

Frågor och svar: Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!