Publicerad: 18 september 2017

Att vidta åtgärder och planer för minskat trafikbuller

Syftet med konferensen är att sprida kunskap om att det är viktigt att arbeta strategiskt med trafikbuller.

Inbjudan och anmälan: Att vidta åtgärder och planer för minskat trafikbuller

Det har hänt mycket inom området de senaste åren och vi vill med denna konferens visa på de kunskaper som vunnits inom området, särskilt på åtgärdssidan, men också lyfta vikten av en bred kunskap i kommunerna då bulleraspekterna måste integreras tidigt i planeringen för att skapa goda ljudmiljöer.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!