Publicerad: 1 oktober 2019

Vägledning till taxa och delegationsordning med anledning av EU:s nya kontrollförordning inom livsmedelskontrollen

För att säkerställa att kommuner har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver de kommunala taxebestämmelserna och delegationsordningen anpassas till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan.

Cirkulär 19:41, EU:s nya kontrollförordning inom livsmedelskontrollen - vägledning till uppdaterad taxa och delegationsordning

Nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan träder i kraft 14 december 2019 och påverkar kommunernas möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll.

SKL har mot den bakgrunden tagit fram ett nytt underlag för taxa och delegationsordning för livsmedelskontroll anpassade till den nya kontrollförordningen. De kan båda hämtas som bilagor till cirkulär 19:41.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!