Publicerad: 3 mars 2019

Sprängämnesprekursorer – ny kommunal tillsyn

Från den 2 september 2014 gäller nya regler för produkter som innehåller vissa kemiska ämnen, så kallade sprängämnesprekursorer.

Reglerna har sin grund i en EU- förordning (98/2013) som kompletterats med lagen (2014:799) och förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer.

Syftet med reglerna är att minska möjligheterna till tillverkning av hemgjorda sprängämnen.

Kommunerna har i och med den nya reglerna fått ett nytt tillsynsområde och med anledning av detta har SKL upprättat ett cirkulär som bland annat rör frågan om avgifter för tillsynen.  

Ny lag om sprängämnesprekursorer, cirkulär 15:13

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!