Publicerad: 24 april 2020

SKR välkomnar förslag om ny vattenförvaltning

SKR ställer sig bakom förslagen från utredningen om hur det svenska arbetet för rent vatten ska organiseras på ett bättre sätt. Det skriver förbundet i sitt remissvar.

Remissvar till utredning om en utvecklad vattenförvaltning (PDF, nytt fönster)

Utredningen om en utvecklad vattenförvaltning lämnar flera förslag som är i linje med de förändringar som SKR har arbetat för. SKR välkomnar särskilt att arbetet för rent och bra vatten i sjöar, vattendrag, hav och grundvatten föreslås få tydligare strategisk styrning från riksdag och regering samt att kommunerna föreslås få en tydligare roll i planeringen av åtgärder.

Exempel på förslag som SKR välkomnar

I sitt remissvar skriver SKR att förbundet:

  • tillstyrker förslaget om att avskaffa vattenmyndigheterna och att organisera arbetet med vatten på samma sätt som andra miljöfrågor med statliga verk på nationell nivå, länsstyrelser på regional nivå och kommuner på lokal nivå.
  • välkomnar att kommunerna föreslås få en tydligare roll i åtgärdsplaneringen och ett handlingsutrymme att fokusera på de åtgärder som bedöms viktigast och mest kostnadseffektiva.
  • tillstyrker utredningens förslag om ett generellt och permanent ökat statsbidrag till kommunerna. Förbundet ställer sig också positivt till en fortsatt utredning av en vattenförvaltningsavgift för att finansiera fysiska åtgärder där det inte går att hänföra kostnaderna till en specifik verksamhetsutövare enligt förorenaren betalar-principen.

Dags att gå från ord till handling

SKR betonar att det nu är dags att gå från ord till handling. Det har snart gått tre förvaltningscykler utan att arbetet kommit igång på allvar med åtgärder för god vattenkvalitet. Det är nu nödvändigt att besluta om de organisationsförändringar som utredningen föreslår samt att säkra finansiering av åtgärder och att göra ordentliga prioriteringar över vilka åtgärder som ska vidtas.

Informationsansvarig

  • Ann-Sofie Eriksson
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!