Publicerad: 9 april 2020

Så kan regler om att hindra smitta på restauranger följas upp

SKR föreslår nu ett arbetssätt för uppföljningen av Folkhälsomyndighetens föreskrifter om förhindrande av smitta av covid-19 på restauranger, barer och caféer. Förbundet presenterar också material som kan vara till hjälp i uppföljningen.

Det är livsmedelsföretagarnas skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra smittspridning. Den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet har i uppdrag att vara smittskyddsläkare behjälplig med uppföljning av hur föreskrifterna följs av livsmedelsföretagarna. Uppdraget utgör inte livsmedelskontroll utan innebär att den lokala myndigheten samverkar med smittskyddsläkare i enlighet med smittskyddslagen när det behövs.

SKR föreslår att Länsstyrelsen samordnar uppföljningen

För att undvika onödig administration hos smittskyddsläkare och kommun föreslår SKR att Länsstyrelsen i varje län samordnar uppföljningen av föreskrifterna. SKR för dialog med länsstyrelserna om att de ska ansvara för denna samordning.

Länsstyrelsen kan i samarbete med kommuner och smittskyddsläkare ta fram en rutin för hur arbetet med att följa upp Folkhälsomyndighetens föreskrifter ska bedrivas.

Rutinen bör ange åtminstone följande:

  • Hur livsmedelsföretagare ska informeras om sina skyldigheter enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter.
  • När smittskyddsläkare ska kontaktas.
  • Hur uppföljande kontroll ska ske av restauranger, barer och caféer som indikeras brista i sina rutiner.

Rutinen behöver också ge smittskyddsläkare underlag för eventuella beslut om stängning.

Nedan presenterar SKR exempel på hur Stockholms stad och smittskyddsläkaren i Stockholms län informerat livsmedelsföretagare om deras skyldigheter och den checklista som används som stöd vid uppföljningen av föreskrifterna.

Information till livsmedelsföretagare, Stockholm stad (PDF, nytt fönster)

Checklista för uppföljning, Stockholms stad

Information om tvåmetersregeln, Smittskydd Stockholm (PDF,nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!