Publicerad: 19 juni 2019

Resultat från årets enkät om kommunernas taxor och organisation

Vart fjärde år undersöker SKL kommunernas handläggningskostnad per timme och hur man organiserar sig.

Statistik och enkäter om taxa

Resultatet av enkäten visar att den genomsnittliga handläggningskostnaden för miljötillsyn 2019 är 984 kronor/timme. Genomsnittet för livsmedelskontroll – årlig kontrollavgift – är 1 112 kronor/timme .

Från och med i år presenterar vi resultaten endast på vår webbplats och inte i en skrift.

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!