Publicerad: 1 juli 2020

Ny lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen

I dag träder den nya tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. Kommunerna arbetar hårt med inspektionerna och är beredda att ta ett utvidgat ansvar.

Från och med den 1 juli 2020 får kommunerna enligt en ny lag helhetsansvar för tillsynen av smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Kommuner kan då både kontrollera och fatta beslut om förelägganden och förbud mot serveringsställen. Kommunerna har hittills gjort mycket bra insatser med att få igång arbetet med inspektionerna och är nu beredda att ta ett utvidgat ansvar med ett effektivare arbetssätt.

Sedan i mars har kommunerna arbetat aktivt med att kontrollera trängsel på restauranger, caféer och barer. Kommunerna utför ett viktigt arbete med att förhindra vidare smittspridning i samhället och det är bra att kommunerna nu även får möjlighet att fatta beslut. Processen blir mer effektiv, men den ersättning för tillsynsuppdraget som beslutats av staten är tyvärr otillräcklig, säger Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på avdelningen för samhällsplanering och infrastruktur på SKR.

Ersättning till kommunerna för tillsynsuppdraget har nyligen fastställts men kommer att utbetalas först i oktober månad. För de insatser som gjorts till och med juni månad finns ännu ungen ersättning bestämd. SKR har framfört till regeringen att ersättningen inte kommer att täcka tillsynen, som behöver utföras på kvällar, nätter och ofta med flera inspektörer. Uppdraget kommer att påverka semestrar och det finns redan nu behov av extra medel för att utföra inspektionerna.

Det är ett problem att föreskrifterna till den nya lagen inte trätt i kraft när lagen börjar gälla. Föreskrifterna anger exempelvis vilka avstånd som ska iakttas på serveringsställen. En bättre framförhållning hade varit önskvärd för kommunerna, som är beredda att ta sig an ett viktigt men förändrat uppdrag för att minska smittspridningen, säger Ann-Sofie Eriksson.

Fakta

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att ge länets kommuner stöd, råd och vägledning. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen Stockholms län. Vägledningen presenterades 30 juni.

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning, Länsstyrelsen

Frågor och svar: Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!