Publicerad: 20 november 2019

Nya Öppna jämförelser med lärande tema om klimatredovisningar

SKL:s nya Öppna jämförelser av miljöarbetet i regionerna visar att regionerna minskar sin miljö- och klimatpåverkan på flera områden. För första gången har också en sammanställning av regionernas klimatredovisningar gjorts.

Rapport: Öppna jämförelser av miljöarbetet i regionerna

Regionerna visar upp följande resultat för tioårsperioden 2009-2018:

  • Förskrivningen av antibiotika har minskat med närmare 25 procent.
  • Andelen inköpta livsmedel som är ekologiska har ökat från 13 till 43 procent.
  • Andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har ökat från 42 till 90 procent.
  • Energianvändningen per lokalyta har minskat med 12 procent.
  • Klimatutsläppen från medicinska gaser har minskat med 52 procent.

Utvecklingen är mycket positiv, men det är stora regionala skillnader i resultaten.

Resultat per region (Excel, nytt fönster)

Ny sammanställning av klimatredovisningar

SKL redovisar samtidigt för första gången, i ett temaavsnitt, en sammanställning av regionernas klimatredovisningar. En klimatredovisning visar upp vilka klimatutsläpp en organisation har och på vilka områden. Alla regioner som gör klimatredovisningar visar upp minskade utsläpp över tid för de områden som ingår i redovisningarna.

Vilka utsläpp som redovisas skiljer sig åt mellan regionerna. Därför går det inte att jämföra regionernas utsläpp och hur de utvecklas utifrån klimatredovisningarna. Däremot innebär olikheterna i hur regionerna gör klimatredovisningar att det finns mycket som de kan lära av varandra och de kan inspireras av varandras resultat.

Lärande exempel från Region Kalmar län

Syftet med SKL:s sammanställning är att låta regionerna lära av varandras redovisningar och på så sätt fortsätta att minska sina utsläpp. Klimatredovisningen är ett effektivt redskap för minskad klimatpåverkan, och i rapporten berättar bland annat företrädare för Region Kalmar län hur regionen lyckats nå sina klimatmål i förtid med hjälp av klimatredovisningen.

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!