Publicerad: 15 maj 2018

Konferens om ny taxemodell inom miljöbalkens område

Välkommen till en introduktionsdag om SKL:s nya taxemodell, Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område. Vilka är fördelarna? Vilka förändringar sker? Hur ska modellen användas?

Anmälan och mer information

Konferensen, som hålls den 1 juni på SKL i Stockholm, vänder sig till miljöchefer i kommuner, ansvariga nämndpolitiker, handläggare, länsstyrelser och statliga myndigheter inom området.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!