Publicerad: 20 september 2018

Enkät om kommunalt insamlingsansvar

SKL skickade i augusti 2015 en enkät till samtliga kommunchefer om deras inställning till kommunalt ansvar för insamling av förpackningsavfall och returpapper. Läs resultaten från enkäten.

Sammantaget visar enkäten att en stor andel av kommunerna svarar att de inte har tagit ställning till ett kommunalt insamlingsansvar. Hälften av kommuncheferna svarar att deras kommun inte har gjort det. Av de som har tagit ställning är 40 procent positiva. Tio procent svarar att de har en negativ inställning.

60 procent av de tillfrågade kommuncheferna har svarat på enkäten. Resultaten får därför tolkas med försiktighet.

Ladda ner en utförligare redovisning av resultaten i enkäten:

Enkät till kommunchefer om insamling av avfall (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!