Publicerad: 12 februari 2019

Dokumentation från workshop om energifrågan i bygglovsprocessen

Den 6 februari arrangerades en workshop där resultat och intervjuer i ett 20-tal kommuner kring energifrågan i bygglovsprocessen i dag och önskvärd utveckling. Nu kan du ta del av presentationerna från dagen.

Dokumentation och inspelning från workshop om uppföljning av energiprestanda i byggprocessen enligt PBL. 6 februari 2019

SKL har med hjälp av Sveby tagit fram ett förslag till formulär för att följa upp beräknad energiprestanda under bygglovsprocessen, till stöd för både kommuner och byggherrar. Förslaget var 2018 på en informell remissrunda med en uppföljande workshop på SKL 2 maj 2018, med tonvikt på synpunkter från entreprenörer och konsulter.

Formuläret kommer under 2019 att diskuteras och testas i ett antal kommuner som del av ett Lågan-projekt med sex regionala nätverk för lågenergibyggande. Projektet har även ett bredare fokus på vägledning för ett anpassat och mer likartat arbetssätt i bygglovsprocessen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!