Publicerad: 4 juni 2019

Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område

Nu finns SKL:s nya modell för taxa inom miljöbalkens område tillgänglig. Den behovsstyrda taxemodellen gör det möjligt för kommunerna att prioritera tillsyn där behovet är som störst.

Ny modell för taxa inom miljöbalkens område

Kommunernas tillsyn ska åstadkomma god miljö. För att detta ska uppnås är det viktigt att prioritera tillsyn där riskerna är störst. Den behovsstyrda taxemodellen ger kommunerna verktyg att bedöma vilket tillsynsbehov som finns för en viss verksamhet och tydligare koppla avgiften till behovet.

Den nya taxemodellen består av fyra delar

Nu finns ett paket med underlag och stöd för att bedöma behovet av tillsyn enligt miljöbalken och hur detta kan finansieras tillgängligt:

1: Taxebestämmelser, juridiskt underlag.

2: Bilaga 1, med avgiftsnivåer.

3: Bilaga 2. Verksamheter som är klassade med beteckning A, B, C Miljöprövningsförordning (2013:251) och anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter enligt Miljöbalk (1998:808) (ny beteckning H) och som föreslås ha fasta avgifter.

4: Bilaga 3: Verksamheter under anmälnings- och tillståndspliktig nivå enligt Miljöprövningsförordning (2013:251), Miljöbalk (1998:808) och som föreslås ha timavgifter.

SKL har dessutom tagit fram stödmaterial, vägledning och handledning. Vi hoppas att underlagen tillsammans med skriften ”Kommunala behovsutredningar” ska vara till hjälp för kommunernas arbete med att ta fram en taxa för miljötillsynen.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!