Publicerad: 18 september 2017

Att vidta åtgärder och planer för minskat trafikbuller

Syftet med konferensen är att sprida kunskap om att det är viktigt att arbeta strategiskt med trafikbuller.

Inbjudan och anmälan: Att vidta åtgärder och planer för minskat trafikbuller

Det har hänt mycket inom området de senaste åren och vi vill med denna konferens visa på de kunskaper som vunnits inom området, särskilt på åtgärdssidan, men också lyfta vikten av en bred kunskap i kommunerna då bulleraspekterna måste integreras tidigt i planeringen för att skapa goda ljudmiljöer.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!