Publicerad: 28 november 2019

Klimatberäkningar för transporter

Kollektivtrafiken, patientresor, varutransporter och personalens tjänsteresor. Det är några av de områden som kommuner och regioner kan och behöver hämta in data om vid beräkningar av klimatutsläpp från transporter.

Stöd för beräkningar hos myndigheter

Den som vill göra egna beräkningar av utsläpp från transporter kan använda stöd och verktyg hos exempelvis Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och Trafikverket.

Beräkning av klimatutsläpp, Naturvårdsverket

Beräkning av flygresors utsläpp, Transportstyrelsen

Handbok för vägtrafikens luftföroreningar, Trafikverket (PDF, nytt fönster)

Arbetspendlingens utsläpp fångas upp med CERO-analysen

Ett sätt att beräkna utsläpp från medarbetarnas arbetspendling är att använda den så kallade CERO-analysen (Climate and Economi Research in Organisations). Med hjälp av analysen kan organisationer kartlägga resvanor och identifiera alternativ och åtgärder för minskad klimatpåverkan och kostnader. Ett annat verktyg, som likt CERO-analysen används bland SKR:s medlemmar, är Trivectors Grön resplan.

CERO-analysen, Cero

Grön resplan, Trivector

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!