Publicerad: 28 november 2019

Klimatberäkningar för livsmedel

Kommuner och regioner som vill mäta och redovisa sina klimatutsläpp från livsmedel kan använda sig av data från olika inköpssystem för livsmedel.

Inköpssystem och databaser till stöd för beräkningar

Data om livsmedlens klimatpåverkan finns tillgängliga via uppföljnings- och upphandlingsstöd till exempel DKAB:s Hantera Livs och WZ-Datas Compare.

I Hantera Livs används RISE klimatdatabas medan Compare använder mat- och klimatdatabasen från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Dessa databaser skiljer sig åt i detaljeringsgrad, men båda bygger på livscykelanalyser. RISE klimatdatabas innehåller livscykelanalyser för individuella produkter, medan SLU:s databas snarare innehåller sammanvägda värden för olika produktgrupper. Matchningen mellan faktiska inköp och klimatdata bli grövre i det senare fallet.

Hantera Livs, DKAB

Compare, WZ-Data

Exempel på initiativ för hållbara måltider

2019 gjorde SKR en sammanställning av regionernas klimatbokslut. Sammanställningen visar att många regioner redovisar sin klimatpåverkan från livsmedel, använder sig av ovan nämnda databaser, sätter mål för minskade klimatutsläpp och når positiva resultat.

Sammanställning av regionernas klimatbokslut

Västra Götalandsregionen har anammat initiativet One Planet Plate hos Världsnaturfonden, WWF. Ett långsiktigt mål är att luncher och middagar ska orsaka max 0,5 kg klimatutsläpp. För 2019 har regionen ett delmål på 0,75 kg per måltid. En kock har anställts för att tillsammans med måltidsteamet ta fram klimatsmarta menyer som provlagas och testas på matgäster. WWF:s verktyg omfattar både klimatpåverkan och biologisk mångfald från livsmedelskonsumtion.

One Planet Plate, WWF

Klimatsmart mat på sjukhusen, Västra Götalandregionen

Vegetarisk bas och hållbart fiske

WWF rekommenderar att måltidsbasen ska komma från växtriket, viktiga vegetabilier ska vara ekolo­giska och fisk och kött ska ha grönt ljus i WWF:s guider.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!