Publicerad: 28 november 2019

Klimatberäkningar för finanser

Kommuner och regioner kan genomföra mätningar och undersökningar för att ta reda på hur stora klimatutsläpp som orsakas av de bolag som organisationen placerar pengar i.

Flera tjänsteleverantörer för screening

Screening ses ibland som ett något trubbigt instrument. Det kan finnas en eftersläpning på något år i uppgifterna. Bakgrunds­information redovisas inte alltid detaljerat. Screening ger dock en uppfattning om kapitalplaceringars klimatpåverkan vid en given tidpunkt och kan användas för att följa utveckling över tid. Den ger underlag för dialog med fondförvaltare.

Det finns flera tjänsteleverantörer för screening av finansportföljer. En som används bland SKR:s medlemmar är ISS Ethix. Andra exempel är Bloomberg och MSCI.

ISS Ethix Solutions Carbon Screening Services, extern webbplats

Aktiv placering ger resultat

År 2019 genomförde SKR en sammanställning av regionernas redovisade klimatutsläpp från bland annat kapitalplaceringar. Sammanställningen visar att aktiv placering ger tydliga resultat. Många regioner har minskat sin klimatpåverkan genom att byta ut aktier i bolag och med stora klimatutsläpp. En annan viktig väg för minskad klimatpåverkan är att påverka de bolag och fonder man har placerat pengar i att minska sitt klimatavtryck.

Rapport med sammanställning av regionernas klimatbokslut

Råd för hållbara finanser och gröna obligationer

Föreningen klimatkommunerna ger tips och råd för hållbara investeringar på sin webbplats. Här finns bland annat förslag på skrivningar för placerings- eller finanspolicys, lärande exempel från kommuner och information om gröna obligationer. Många av SKR:s medlemmar använder sig i dag av gröna obligationer som låter marknaden investera i en kommuns eller regions miljö- och klimatprojekt.

Tips och råd för hållbara finanser, Klimatkommunerna

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!