Publicerad: 29 november 2019

Energiprestanda under byggprocessen, mall

SKR arbetar under 2019 tillsammans med sex regionala nätverk i ett Lågan-projekt för att ta fram vägledning för att nya byggnader ska klara kraven på energiprestanda.

Mallen för att följa upp energiprestanda kan användas redan nu som stöd för dialogen med byggherrar, i nästa fas är tanken att underlätta granskningen för kommuner och byggherrar genom att integrera den med energiberäkningsprogram för en standardiserad presentation av energidata.

Att kunna bygga energieffektivt blir allt viktigare i takt med att byggregler och krav i certifieringssystem skärps, även för att främja en seriös konkurrens. Flera rapporter visar att i cirka 40 procent av fallen stämmer inte den uppmätta energiklassen med den projekterade.

SKR har med hjälp av Sveby tagit fram ett förslag till formulär för att följa upp beräknad energiprestanda under bygglovsprocessen, till stöd för både kommuner och byggherrar. Förslaget har diskuterats med entreprenörer och konsulter och kommuner i samband med workshops på SKR under 2018 och 2019.

Projekt för vägledning om energi under byggprocessen

Att använda och vidareutveckla mallen är en del av den vägledning som föreslås från ett Lågan-projekt för ett anpassat och mer likartat arbetssätt i byggprocessen enligt PBL. En slutrapport med projektets förslag kommer i oktober 2019. Planen för det fortsatta arbetet är att diskutera med leverantörer av energiberäkningsprogram att integrera mallen, för en mer standardiserad och överskådlig presentation av energiberäkningsdata. I ett fortsatt projekt 2019-2020 planeras att testa att använda formuläret i några kommuner.

Förslag under arbete: "Energihjälpen – formulär för granskning och verifiering av beräknad energiprestanda för byggnader" (PDF, nytt fönster)

Filminspelning och presentationer från hearing om förslagen 17 juni 2019 på SKL

Lågan – för energieffektiva byggander

Slutrapport från Lågan-projektet om Vägledning för energi i byggprocessen, Lågan

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!