Publicerad: 29 november 2019

Energi och klimat

Att minska energianvändningen i byggnader sparar både pengar och miljö. SKR:s siffror visar att kommunernas och landstingens arbete ger stora resultat. Men det finns fortfarande miljarder skäl att spara.

SKR arbetar bland annat för energieffektivisering i byggnader och andra kommunala verksamheter. Öppna jämförelser Energi och klimat visar att kommuner, landsting och regioner har minskat sin energianvändning i lokaler och allmännyttans bostäder med 1,5 procent per år 2009-2014. För regioner och landsting finns uppgifter från år 2000 och framåt.

Öppna jämförelser: Energi och klimat 2015

Fastighetsnyckeltal för regioner 2018

Energieffektivisering i byggnader

Det finns en fortsatt stor potential till ytterligare energieffektiviseringar i kommunernas och landstingens fastigheter. Det visar SKR:s rapport ”Fortfarande miljarder skäl att spara”. Enligt beräkningarna bör det gå att spara cirka 25-30 procent på 20 år. Det motsvarar 7 TWh och ungefär 7 miljarder kronor i minskade energikostnader per år.

Fortfarande miljarder skäl att spara - potential för energieffektivisering i kommunernas och landstingens byggnader

Uppföljning av energiprestanda i bygglovsprocessen

SKR har tagit fram underlag för att följa upp energikrav under bygglovsprocessen. Formulär och förslag till vägledning har utvecklats under 2019 i ett projekt med sex regionala nätverk för lågenergibyggande.

Energiprestanda under byggprocessen, mall

Arbete inom trafik och hållbara städer

Arbetet för minskad klimatpåverkan sker inom många områden. SKR stödjer arbetet med transporter och hållbar stadsutveckling som görs i kommuner, landsting och regioner. Det gäller exempelvis infrastrukturplanering och satsningar på kollektivtrafik, cykel, parkeringspolicy och trafikplanering.

Trafik och infrastruktur

Kurser och konferenser

Publikationer

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!