Publicerad: 30 januari 2020

Innemiljö

En god innemiljö är viktig för den som vistas i byggnaden och påverkas av många faktorer. En dålig innemiljö kan få allvarliga konsekvenser för brukarna och leda till kostsamma ingrepp.

Anledningen till att människor mår dåligt i vissa lokaler kan vara svår att identifiera. Dessutom kan åsikterna skilja sig åt om hur en god innemiljö skapas. Exempel på faktorer som påverkar innemiljön är städning, ventilation och förekomst av fukt och mögel. Den psykosociala miljön kan också ha betydelse. Vid problem är det därför viktigt att noga utreda orsaken så att rätt åtgärder vidtas.

SKR har tagit fram underlag som kortfattat beskriver vilka faktorer som påverkar innemiljön samt vilka lagar, föreskrifter och rekommendationer som finns inom området. Med detta vill vi ge en bra grund till våra medlemmar inför diskussioner om innemiljöfrågor. Materialet har tagits fram utifrån innemiljön i skolor men fungerar även bra för andra typer av lokaler.

 

Publikationer

Informationsansvarig

  • Saija Thacker
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!