Publicerad: 2 december 2019

Innemiljö

En god innemiljö är viktig för den som vistas i byggnaden och påverkas av många faktorer. En dålig innemiljö kan få allvarliga konsekvenser för brukarna och leda till kostsamma ingrepp.

Anledningen till att människor mår dåligt i vissa lokaler kan vara svår att identifiera. Dessutom kan åsikterna skilja sig åt om hur en god innemiljö skapas. Exempel på faktorer som påverkar innemiljön är städning, ventilation och förekomst av fukt och mögel. Den psykosociala miljön kan också ha betydelse. Vid problem är det därför viktigt att noga utreda orsaken så att rätt åtgärder vidtas.

Under hösten 2017 påbörjar SKR ett projekt med att ta fram information som kortfattat beskriver faktorer som påverkar innemiljön. Vi tar också upp också vilka lagar, föreskrifter och rekommendationer som finns inom området. Med detta vill vi ge en bra grund till våra medlemmar inför diskussioner om innemiljöfrågor.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Saija Thacker
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot