Publicerad: 3 december 2019

Energieffektivitet, fastigheter

Byggnader använder energi. Det blir också allt vanligare att de även producerar och lagrar energi. Energieffektivitet handlar om att användningen av energi ska vara så låg som möjligt utan att byggnadens funktion påverkas negativt.

Minskad energianvändning är en viktig pusselbit i omställningen till ett förnybart energisystem. Vid nyproduktion är det oftast kostnadseffektivt att bygga så att byggnaden får en låg energianvändning. För att nå nationella och internationella energi-, miljö- och klimatmål är det också nödvändigt att energieffektivisera befintlig bebyggelse.

Nära nollbyggande – nytt EU-krav 2019

Redan idag utför många kommuner och regioner ett energiarbete som är mer ambitiöst än vad lagen kräver. Ett stort antal av våra medlemmar använder frivilligt standarder för energieffektivt och miljövänligt byggande, som till exempel Miljöbyggnad och passivhus. Offentliga beställare är i många fall ledande inom – och starkt bidragande till – utvecklingen på området.

En viktig uppgift för SKR är att bevaka så att den nya lagstiftningen från EU inte inkräktar på kommunernas självbestämmande. Istället bör nytta dras av lokal kunskap och lokalt engagemang. Vi bevakar också att lagen följer finansieringsprincipen.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Saija Thacker
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!